महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

शिक्षण विभागातील व कला विभागातील पदांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०२०

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा दि २०,२१,२२ ऑगस्ट २०२१ लिपिक /पर्यवेक्षकीय /सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक संवर्गाची प्रवेशपत्रे उमेदवारांच्या लॉगिन द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत.

News Update :

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा आवेदनपत्र भरण्यासाठी फक्त Google Chrome Browser चा वापर करावा.